Je event verzekeren: De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Burgerlijke aansprakelijkheid? Nog nooit van gehoord!

Ook al organiseer je een kleine fuif met 30 personen of een éénmalig event, er kan altijd iets misgaan en je loopt als organisator toch wel enkele risico’s. Daarom dien je je als organisator goed te verzekeren tegen allerlei verschillende soorten risico’s.  Als we het hebben over aansprakelijkheid tegenover derden dan heb je hierin 2 soorten, de Strafrechtelijke Aansprakelijkheid en de Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.).

Bij Strafrechtelijke Aansprakelijkheid is er sprake van een misdrijf en zijn de regels van het Belgische Strafwetboek van toepassing. Bij Burgerlijke Aansprakelijkheid zijn de regels en wetgevingen van het Belgisch Burgerwetboek van toepassing. Hierin wordt burgerlijke aansprakelijkheid als volgt juridisch omschreven :

“Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden.”

In mensentaal? Je bent verantwoordelijk voor je daden en moet de gevolgen van je daden dragen.
Indien er dus iets fout loopt op je event of je ziet iets cruciaal over het hoofd ziet (nalatigheid) en er hierdoor schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, dan ben je verplicht om de schade die deze persoon heeft opgelopen te vergoeden of te herstellen.

Je dient je dus als een ‘goede huisvader’ te gedragen en voor je event de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Maar zelfs dan kan het  nog mislopen. Als er schade zou zijn door een onopzettelijke fout, iets wat je niet kon voorzien, dan kan je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering tussenkomen om de veroorzaakte schade te vergoeden of te herstellen.

En wat dekt deze Burgerlijke aansprakelijkheid? Wat houdt dit in? Welke soorten bestaan er?

Er zijn 2 soorten aan schade die gedekt worden door de B.A.-verzekering:

–          Lichamelijk schade aan derden

–          Materiële schade aan derden

Gedekt zijn wil niet automatisch zeggen dat alle kosten verbonden aan deze schade door je verzekering betaald worden, informeer je dus goed bij je verzekeraar welke andere bijkomende verzekeringen je best afsluit bij je standaard B.A.-verzekering.

Enkele mogelijkheden die een verzekeraar bijvoorbeeld aanbiedt :

Rechtsbijstand

 

Ongevallenverzekering

 

Brand en ontploffing = Verplicht

Verplicht om een Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering te nemen?

 

De Belgische wetgever heeft voor dit alles de verplichte Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in het leven geroepen. Organiseer je dus een event dan ben je quasi altijd verplicht om jezelf te verzekeren tegen schade van deze aard.

Quasi? Jep, je bent niet in alle gevallen verplicht zulke verzekering te nemen (bvb.: in een geval van een feitelijke vereniging zonder personeel) maar zelfs dan is het aan te raden om als organisatie een B.A. verzekering af te sluiten.

 

 

Bron